NL
Bel ons
Menu Sluit

Praktijkondersteuner Somatiek

Bij personen met een chronische ziekte zoals diabetes, hoge bloeddruk, nierfunctieverlies, astma en COPD en hart- en vaatziekten is periodieke controle noodzakelijk. De praktijkondersteuner (POH) somatiek doet de begeleiding van deze chronische aandoeningen binnen een regulier spreekuur.

De POH somatiek heeft een opleiding gevolgd die haar in staat stelt zelfstandig een behandelplan op te stellen voor bovengenoemde patienten. Omdat er continu ontwikkelingen zijn in haar vakgebied, volgt zij jaarlijks vele nascholingen. Waar nodig overlegt de POH somatiek met de huisarts. De huisarts bekijkt alles wat de POH somatiek doet.

Een van de speerpunten van onze chronische zorg is preventie en zelfmanagement. Op deze manier hopen we dat onze patiënten verantwoordelijkheid nemen om zo hun gezondheid te optimaliseren. Daarom vinden wij positieve aandacht, uitleg en educatie belangrijk en proberen wij patiënten te motiveren hun life-style daar waar nodig te veranderen.

Naast de reguliere chronische zorg, doet onze POH somatiek ook:

  • Doppleronderzoek
  • Enkel-arm index
  • Longfunctieonderzoek (spirometrie)

Contact
Inloggen
Choose language
Dutch Dutch
English English