NL
Bel ons
Menu Sluit
Huisarts meet bloeddruk bij patiënt

Zorgaanbod

Het zorgaanbod van Huisartsenpraktijk Keizer Karelpark bestaat uit basis aanbod en aanvullend aanbod.

Basisaanbod:

Het basis aanbod bestaat uit de eerste opvang van alle gezondheidsklachten. Voor veelvoorkomende klachten bestaat het aanbod uit het stellen van een vermoedelijke diagnose en meest passende behandeling, dit alles in overleg met de patient. Bij minder voorkomende klachten verwijst onze praktijk, indien noodzakelijk, door. Tijdens avond- nacht en weekenduren kunnen onze patiënten terecht bij de Huisartsenpost Amstelland in Amstelveen (020-4562000). De zorg geleverd door de huisartsenpost beperkt zich tot spoedeisende zorg. Het basisaanbod van onze praktijk sluit volledig aan bij het “Aanbod huisartsgeneeskundige zorg” zoals geformuleerd door de landelijke huisartsen vereniging (LHV). Uiteraard is onze gehele zorg zoveel mogelijk gebaseerd op de inhoud van huisartsgeneeskundige richtlijnen en standaarden zoals onder andere geformuleerd door het Nederlands huisartsen genootschap (NHG).

Aanvullend aanbod:

Aanvullend op het basisaanbod leveren wij transmurale ketenzorg op het gebied van hart- en vaatziekten, diabetes mellitus en astma/COPD. Tevens bieden wij ouderenzorg en zorg voor psychische aandoeningen (zogenaamde GGZ). Tot slot bieden wij een breed pakket aan diagnostische en therapeutische zorg zoals bijvoorbeeld longfunctieonderzoek (spirometrie), enkel-arm-index, cognitieve screening door middel van Mini Mental State Examination (MMSE), plaatsing van spiraaltje (IUD), stoppen met roken begeleiding, SOA-screening, wratten behandeling, cervixuitstrijkje, kleine chirurgische ingrepen etc.


Contact
Inloggen
Choose language
Dutch Dutch
English English